ІНДЕКС

рос. индекс (латин. index, від indico — вказую) — 1. Список, покажчик, перелік чогось. 2. Числовий або буквений показник у математичних виразах, запроваджуваний для того, щоб відрізняти їх один від одного. 3. Економічний і статистичний показник, що характеризує у відносному вигляді зміну економічних величин, параметрів економічних і соціальних процесів за певний період. Обчислюється як відношення кінцевої величини до попередньої, базової величини, взятої за точку відліку.

Eкономічна енциклопедія 

ІНДЕКС ALL ORDINARIES →← ІНВОЙС

T: 0.088193913 M: 3 D: 3