ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦІННИЙ ПАПІР

рос. инвестиционная ценная бумага вид цінного паперу, що перебуває в обігу як засіб інвестування і засвідчує участь або інший інтерес особи, яка придбала цінний папір компанії, у майні і доходах цієї компанії. Основною ознакою належності цінного паперу до інвестиційного є характер функції, яку він виконує.

Eкономічна енциклопедія 

ІНВЕСТОР →← ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ

T: 0.104404487 M: 3 D: 3