ЄВРОПЕЙСЬКА ВАЛЮТНА ОДИНИЦЯ

рос. европейская валютная единица міжнародна (міжрегіональна) валютна одиниця ЕКЮ (англ. European Currency Unit — ECU), заснована країнами — учасницями Європейського Економічного Співтовариства (з 1979 р.) з метою спрощення й уніфікації міжнародних валютних операцій, а також послаблення негативного впливу долара на валютно-кредитний ринок європейських країн та недопущення його монополізації. З Є.в.о. порівнюються (оцінюються) валюти різних країн. Визначається вона на базі опосередкованого "кошика" з національних валют країн учасниць. Нині заведено включати у валютний "кошик" п'ять валют: долар США, марки ФРН, французький франк, японську ієну, англійський фунт стерлінгів. Визначення питомої ваги кожної з них проводиться з урахуванням частки країни у міжнародному торговельному обороті. З 1999 р. на європейському ринку капіталів країнами ЄС упроваджена євро як валютна обігова одиниця.

Eкономічна енциклопедія 

ЄВРОПЕЙСЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА →← ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

T: 0.132840983 M: 3 D: 3