ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ

рос. инвестиционная компания компанія, що акумулює кошти приватних інвесторів шляхом емісії власних цінних паперів (зобов'язання) і вкладає їх в акції та облігації підприємств своєї країни та за кордоном. Подібно до інвестиційного банку І.к. посідає проміжне становище між позичальником та індивідуальним інвестором, але відрізняється від банку тим, що повністю виражає інтереси інвестора. І.к. купує цінні папери з метою одержання прибутку на вкладений капітал. Доходи, отримані у вигляді дивідендів і процентів, І.к. розподіляє серед своїх акціонерів (пайовиків), а прибуток від підвищення біржового курсу цінних паперів зараховується, найчастіше, до резервів.

Eкономічна енциклопедія 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЗИЦІЯ →← ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

T: 0.120660306 M: 3 D: 3