ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

рос. инвестиционная деятельность сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. І.д. охоплює: 1) інвестування, що здійснюється громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, товариствами і спілками, а також громадськими та релігійними організаціями, іншими юридичними особами; 2) державне інвестування, що здійснюється органами влади й управління держави, областей та інших адміністративно-територіальних утворень за рахунок коштів бюджету, позабюджетних фондів і позичкових капіталів, а також державними підприємствами й установами за рахунок власних позикових коштів; 3) іноземне інвестування, що здійснюється іноземними громадянами, юридичними особами і державами; 4) спільне інвестування, що здійснюється українськими та іноземними громадянами, юридичними особами і державами. Об'єктами І.д. є: нові та модернізовані основні фонди й обігові кошти в усіх сферах і галузях економіки держави, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелект

Eкономічна енциклопедія 

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ →← ІНВЕСТИЦІЙНІ ЦІННОСТІ

T: 0.122638155 M: 3 D: 3