ІНВЕСТИЦІЙНІ ТОВАРИ

рос. инвестиционные товары товари, які виготовлені за рахунок інвестиційного капіталу і слугують цілям заміни, оновлення, якісного поліпшення основних засобів. Це в основному продукція машинобудування і будівельної галузі.

Eкономічна енциклопедія 

T: 0.042414703 M: 1 D: 1