ІНВЕСТИЦІЙНІ ТОВАРИ

рос. инвестиционные товары товари, які виготовлені за рахунок інвестиційного капіталу і слугують цілям заміни, оновлення, якісного поліпшення основних засобів. Це в основному продукція машинобудування і будівельної галузі.

Eкономічна енциклопедія 

ІНВЕСТИЦІЙНІ ЦІННОСТІ →← ІНВЕСТИЦІЙНІ СТИМУЛИ

T: 0.143363345 M: 3 D: 3