ІНВЕСТИЦІЇ

рос. инвестиции довгострокові вкладення капіталу у власній країні або за кордоном у підприємства різних галузей, соціально-економічні програми, підприємницькі та інноваційні проекти. Дають віддачу через значний строк після вкладення. Розрізняють І.: 1) за джерелами походження — державні (із коштів державного бюджету та державних фінансових джерел), іноземні (кошти закордонних інвесторів, інших держав, іноземних банків, компаній), приватні (кошти приватних, корпоративних підприємств і організацій, громадян, включаючи як власні. так і залучені кошти); 2) за напрямом використання — виробничі (нове виробництво, реконструкція, розширення і технічне переоснащення діючих підприємств) та інтелектуальні(створення інтелектуального, духовного продукту); 3) за контролем — контролюючі (прямі І., що забезпечують володіння більш ніж 50 відсотків голосуючих акцій інших компаній) і неконтролюючі (менше ніж 50 відсотків голосуючих акцій іншої компанії).

Eкономічна енциклопедія 

ІНВЕСТИЦІЇ ІНДУКОВАНІ →← ІНВЕСТИТУРА

T: 0.116538141 M: 3 D: 3